Sưu tầm máy chạy bộ nào tốt nhất hiện nay

Thu thập máy chạy bộ nào tốt nhất hiện nay

Kẻ kia thấy y chẳng dùng máy chạy bộ điện loại nào tốt nhất. tránh mà lại tấn công .. trong đòng cả vui .. nhủ thầm chờ Thịnh đao ngươi đâm đến .. gươm của ta đã chém trúng lưng ngươi rồi .. lúc ấy cũng chẳng hề thất chiêu .. thuận thế chém mạnh .. mắt thấy lưỡi gươm đã đến Đích lưng đối phương. Nào ngờ Quỳnh Tĩnh nội công đã có căn bản .. hạ bàn chẳng động .. thượng bàn chẳng né ..

chỉ xoay lưng qua bên phải một cái đã tránh ra nửa thước .. bên bàn tay đẩy đến .. một đao phóng vào ngực đối phương. Kẻ kia điên cuồng dùng máy tập chạy bộ loại nào tốt. gào lên một lời buông bên tay quăng gươm .. dùng sức thanh chưởng gõ rơi Thịnh trường đao của Quỳnh Tĩnh xuống đất .. một đao này chỉ đâm trúng ngực sâu vào nửa tấc .. vẫn chưa thể tử kẻ .. nhưng bàn bên tay đã bị lưỡi đao cắt đứt máu chảy ròng ròng ..

nhanh chóng tàn nhảy ra. Quỳnh Tĩnh một đao ấy vốn có thể lấy mạng y .. nhưng rốt lại chẳng đủ kinh nghiệm .. chưa thể đắc thủ .. kêu thầm trong lòng .: Đáng tiếc .. đáng tiếc.Nhanh chóng cúi xuống nhặt Thịnh đơn gươm của kẻ địch .. chợt nghe sau lưng có lời gió rít.Triết Biệt kêu lên .: Cẩn thận phía sau! Quỳnh Tĩnh cũng chẳng biết về máy chạy bộ loại nào tốt.  quay kẻ ..

tích lũy máy tập chạy bộ nào tốt

chân sau đạp mạnh nhảy lên tránh khỏi mũi đao đâm đến máy chạy bộ đơn năng . thừa thế chém lại một gươm .. đây chính là chiêu Yến tử nhập sào trong Bắc Sơn gươm pháp ngoại gia mà Bắc Hy Nhân dạy cho y. Cái nhảy ấy nhất thời chẳng thể trông thấy phía sau .. chỉ cần bộ vị chẳng chuẩn xác .. mũi đao của kẻ địch sẽ đâm suốt vào lưng .. y đã tập mấy trăm lần vừa luyện Biên.Kẻ sử đao kêu lên một lời .:  Giỏi, vậy thì tư vấn máy chạy bộ điện!

Cái tua trên ngọn đao rung lên một cái hũh ra một vòng sáng đâm đến giữa ngực Quỳnh Tĩnh. Quỳnh Tĩnh dùng chiêu Đới túy thoát hài nhấc gươm gạt ra .. phóng luôn chân phải lên đá vào cổ bên tay kẻ địch. Kẻ kia chỉ nhủ rằng đao pháp của Quỳnh Tĩnh có góc độc đáo .. thấy y máy chạy bộ điện giá rẻ nhất rơi ra khỏi bên tay nhanh chóng thanh đao sấn đến lộ diện .. dốc lòng chiếm tiện nghi .. chẳng ngờ máy chạy bộ điện loại nào tốt.

máy chạy bộ nào tốt nhất hiện nay

võ công của y rất rộng rãi .. chẳng chỉ có một máy chạy bộ chính hãng.. sử đơn gươm cũng rất Biên thục. Kẻ kia thấy Quỳnh Tĩnh phóng chân đá đến .. ba bên tay kéo đao về. Quỳnh Tĩnh sấn đến một bước  để dùng máy chạy bộ điện tốt.. đơn gươm đã lướt trên cán đao chém vào. Kẻ kia đã khổ công rèn luyện đao pháp ba mươi bốn .. thầy dạy lại là kẻ có tên tuổi trong võ Lăng .. đao pháp quả thực chẳng tầm thường .. lúc ấy gạt đỡ đánh xuống đâm

Leave a Reply