Kẻ kia thấy y chẳng dùng máy chạy bộ điện loại nào tốt nhất. tránh mà lại tấn công .. trong đòng cả vui .. nhủ thầm chờ Thịnh đao ngươi đâm đến .. gươm của ta đã chém trúng lưng ngươi rồi .. lúc ấy cũng chẳng hề thất chiêu .. thuận thế chém mạnh .. mắt thấy lưỡi gươm đã đến Đích lưng đối phương. Nào ngờ Quỳnh Tĩnh nội công đã có căn bản .. hạ bàn chẳng động .. thượng bàn chẳng né ..

chỉ xoay lưng qua bên phải một cái đã tránh ra nửa thước .. bên bàn tay đẩy đến .. một đao phóng vào ngực đối phương. Kẻ kia điên cuồng dùng máy tập chạy bộ loại nào tốt. gào lên một lời buông bên tay quăng gươm .. dùng sức thanh chưởng gõ rơi Thịnh trường đao của Quỳnh Tĩnh xuống đất .. một đao này chỉ đâm trúng ngực sâu vào nửa tấc .. vẫn chưa thể tử kẻ .. nhưng bàn bên tay đã bị lưỡi đao cắt đứt máu chảy ròng ròng ..

nhanh chóng tàn nhảy ra. Quỳnh Tĩnh một đao ấy vốn có thể lấy mạng y .. nhưng rốt lại chẳng đủ kinh nghiệm .. chưa thể đắc thủ .. kêu thầm trong lòng .: Đáng tiếc .. đáng tiếc.Nhanh chóng cúi xuống nhặt Thịnh đơn gươm của kẻ địch .. chợt nghe sau lưng có lời gió rít.Triết Biệt kêu lên .: Cẩn thận phía sau! Quỳnh Tĩnh cũng chẳng biết về máy chạy bộ loại nào tốt.  quay kẻ ..

Leave a Reply